Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

New Voice of Teens (e-magazine)

The Comenius programme (2007-09) has already finished, but some countries are working...till now.
You could have a look to our efforts...

http://thevoiceofteens.blogspot.com/

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010