Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

Our School: Its graffiti

by Konstantina P.
The graffiti gives life to our school. The walls full of paintings become more colourful and all of us admire them.Δεν υπάρχουν σχόλια: