Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2010

4th IssueThanks Elena for your efforts for 4th Issue edition!

Thanks Antonio for all!!!

Our warmest wishes
today are for you.
Happy Name's day (Antonios' day)!
All the best for you...


Το 4ο τεύχος του περιοδικού "The Voice of Teen" είναι έτοιμο!
Διαβάστε το και εκτυπώστε το, αν θέλετε...

Read on

all the articles of the 4th Issue...

Δεν υπάρχουν σχόλια: