Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

Matera Meeting - 4th May


Meeting at School ITIS Pentasuglia
Final Session
Visit to Space Centre "Giuseppe Colompo" 
 
May 4rd - School, Space Center

Δεν υπάρχουν σχόλια: