Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2008

Getting Started

Όλα ξεκίνησαν τη περσινή σχολική χρονιά (2007). Ο Antonio Epifania από τη Ματέρα της Κάτω Ιταλίας, μια πόλη 60.000 περίπου κατοίκων, 60 km από το Bari μας προσκάλεσε να συμμετέχουμε σε μια συνεργασία μεταξύ μαθητών ευρωπαϊκών σχολείων προκειμένου όλοι μαζί να συνθέσουν ένα πολυπεριοδικό και να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Οι στόχοι ήσαν κοινοί: Η βελτίωση της μητρικής και της αγγλικής γλώσσας και η απόκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων δεξιοτήτων στη χρήση εργαλείων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η αίτηση υπεβλήθη το Φεβρουάριο του 2008 και τον Ιούλιο του 2008 μας ανακοινώθηκε ότι η πρόταση ενεκρίθη από τη ελληνική επιτροπή Comenius, η συνεργασία μπορoύσε να ξεκινήσει και το Σχολικό Περιοδικό με τίτλο "The Voice of Teen" μπορούσε πια να πάρει σάρκα και οστά...

All has started on December 2007! Mr Antonio Epifania from Matera/Italy has invited us to participate in a Comenius project! We said YES and in February 2008 we submitted the application...The project's title is

"The voice of Teens: A European Magazine to communicate and understand using new media"Δεν υπάρχουν σχόλια: