Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

The official debut


In the end of September 2008, the Teachers' Council announced to the students our participation to the Comenius international project "The Voice of Teen: A european Magazine to communicate and understand using new media" and invited the pupils to take part. The teacher in charge presented the project's the aims and schedule.

Here is the project's presentation (download it..........)
Στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2008 η Παιδαγωγική ομάδα ενημέρωσε τους μαθητές του σχολείου για το πρόγραμμα COMENIUS και ζήτησε απ' αυτούς να λάβουν μέρος.
Αρχές Οκτωβρίου '08 η ομάδα συστάθηκε και άρχισε δουλειά.
Είκοσι πέντε μαθητές δήλωσαν συμμετοχή. Ως Υπεύθυνη καθηγήτρια για την υλοποίηση του έργου, η οποία και θα εποπτεύει όλες τις δραστηριότητες της Παιδαγωγικής καθώς και της Συγγραφικής Ομάδας ορίστηκε η κ. Φυσάκη Κατερίνα. Επίσης η ίδια θα είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και για την αξιολόγηση του έργου μαζί με 2 μαθητές (κ. Κων/να Παπαδέα και Αναστασία Πανοπούλου της Γ' Λυκείου) τόσο σε εθνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σε διεθνές επίπεδο (international committee) η ελληνική ομάδα θα εκπροσωπείται από τη κ. Στ. Σούμπαση, καθηγήτρια Αγγλικών και από τη κ. Αναστασία Πανοπούλου μαθήτρια της Γ' Λυκείου.
Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα είναι μέλη της εθνικής Συντακτικής ομάδας και εκτός από τη συγγραφή και δημοσίευση των άρθρων θα μεριμνούν για την τήρηση των προθεσμιών, την εναρμόνιση των δράσεων με τους σκοπούς του σχεδίου και θα αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων της συνεργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: