Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

Cyber freaks


What are the cyber freaks?

The term “cyber freaks” is used to describe people who spend too much time online. In many cases this can lead to computer addiction, which is computer or Internet overuse that interferes with daily life. This kind of addiction is compared with drug and alcohol addiction. “Cyber freaks” are mainly kids and teenagers.

Habits and characteristics

It is quite common to stay awake during the night in order to play games or chat. Their life is totally connected with internet activities. Social networking, chatting and gaming are prime examples of online activities. Cyber freaks don’t have other hobbies or interests like sports or music. Moreover they spend all their spare time staying at home and they don’t meet their friends, if they have any. Generally they aren’t very sociable.

Causes

There are various reasons for someone to become addicted. The main reason is the technology development that leads to the amelioration of internet applications. So they start playing but they cannot stop. From a psychological viewpoint, teenagers who have low self confidence, are depressed, alone and are not members of teams, are more likely to be addicted to cyber activities.

Effects

Students spend most of their time on cyber activities, which may distract them from homework and cause problems in their academic progress and skills. Also teenagers may become unsociable and violent.


Τι είναι οι Cyber freaks;

Ο όρος “cyber freaks” χρησιμοποιείται για ανθρώπους που αφιερώνουν υπερβολικά πολύ χρόνο στο διαδίκτυο. Αυτό, σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε εθισμό, ο οποίος συνδέεται με την υπερβολική χρήση του υπολογιστή ή του διαδικτύου που παρεμβαίνει στην καθημερινή ζωή. Αυτού του είδους ο εθισμός μπορεί να συγκριθεί με τον εθισμό στα ναρκωτικά ή το αλκοόλ. Οι cyber freaks είναι κυρίως παιδιά και έφηβοι.

Συνήθειες και χαρακτηριστικά

Είναι πολύ συχνό να μένουν ξύπνιοι όλη τη νύχτα για να παίξουν παιχνίδια ή να κάνουν chat. Η ζωή τους είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τις δραστηριότητες στο διαδίκτυο. Το social networking , το chat και τα online παιχνίδια είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Οι cyber freaks δεν έχουν άλλα χόμπι ή ενδιαφέροντα όπως αθλήματα ή μουσική. Επίσης ξοδεύουν όλο τον ελεύθερο χρόνο τους μέσα στο σπίτι και δεν συναντούν τους φίλους τους , αν έχουν. Γενικά δεν είναι πολύ κοινωνικοί.

Αίτια
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν κάποιον στον εθισμό.

Ο κύριος, όμως, λόγος είναι η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας που οδηγεί στην βελτίωση των εφαρμογών στο διαδίκτυο. Έτσι ξεκινούν να παίζουν παιχνίδια αλλά μετά δεν μπορούν να σταματήσουν. Από ψυχολογικής απόψεως οι έφηβοι που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, που έχουν κατάθλιψη ή νιώθουν μοναξιά και δεν είναι μέλη κάποιας ομάδας, είναι πιο πιθανό να εθιστούν στις διαδικτυακές δραστηριότητες για να γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο τους.

Επιπτώσεις
Το γεγονός ότι οι μαθητές ξοδεύουν τον περισσότερο χρόνο τους σε τέτοιες ασχολίες, μπορεί να τους αποσπάσει την προσοχή από τα μαθήματα τους και να προκαλέσει προβλήματα στην πρόοδο τους.

Marina Denelava - Evangelia Gergatsoulo, 16 years old


Δεν υπάρχουν σχόλια: