Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

Teen Subcultures in Greece


Teenagers are in constant search for identity, which the main psychological need in adolescence. For this reason, they tend to join various groups of peers who, in turn, admire and imitate prominent trend makers in music, sport, ideology and lifestyle. The trends which become popular with teenagers are called subcultures because they usually differ from the dominant culture of adults. Here are just a few of those teenage subcultures which are popular in Greece. How widespread are they in your country?

Οι έφηβοι βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση ταυτότητας αφού αυτή είναι η βασική ψυχολογική ανάγκη στην εφηβεία. Γι αυτό το λόγο, μπαίνουν σε ομάδες συνομηλίκων που θαυμάζουν και μιμούνται αυτούς που δημιουργούν νέες τάσεις στη μουσική, τον αθλητισμό, την ιδεολογία και τον τρόπο ζωής. Οι τάσεις που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους νεαρούς ονομάζονται υποκουλτούρες επειδή διαφέρουν από την κυρίαρχη κουλτούρα των ενηλίκων. Ακολουθούν σύντομες περιγραφές λίγων μόνο από τις νεανικές υποκουλτούρες που είναι δημοφιλείς στην Ελλάδα. Πόσο διαδεδομένες είναι στη χώρα σας;

Author: S.S.

Δεν υπάρχουν σχόλια: