Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

Hooligans

HOOLIGANS


The hooligans are usually people who have drooped out of, or failed in school, or who are unemployed. We would like to add that hooligans are fanatics who destroy property and do not feel they belong in society.
This can lead to destructive behaviour. They think, that breaking, destroying public property gives them power, but they are wrong. Furthermore, they hide their face by wearing starts and their clothes reflect their preference.
They may have strange haircuts or wearing strange earrings or they have strange tattoos. Their habits are to act as a team and to attack and destroy. The majority of new hooligans are extremist belonging to neo-Nazi’s groups.


ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΣ
Οι χούλιγκαν είναι συνήθως άτομα που έχουν εκδιωχτεί, ή αποτύχει στο σχολείο, ή που είναι άνεργοι. Θα ήθελα να προσθέσω ότι οι φανατικοί χούλιγκαν καταστρέφουν περιουσίες άλλων και δεν αισθάνονται ότι ανήκουν στην κοινωνία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική συμπεριφορά. Νομίζουν, ότι σπάζοντας και καταστρέφοντας την δημόσια περιουσία τους δίνει δύναμη, αλλά είναι λάθος.
Επιπλέον, κρύβουν το πρόσωπό τους με κουκούλες και τα ρούχα τους εκφράζουν τις προτιμήσεις τους. Μπορούν να έχουν παράξενα κουρέματα ή να φοράνε περίεργα σκουλαρίκια ή να έχουν περίεργα τατουάζ. Συνήθειες τους είναι να ενεργούν ως ομάδα και να επιτίθενται και να καταστρέφουν. Η πλειονότητα των νέων χούλιγκαν είναι εξτρεμιστές που ανήκουν σε ομάδες νεο-ναζί.

Author: Dimitris Giannopoulos, 15 years old

Δεν υπάρχουν σχόλια: