Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

numetal

Nu metal first appeared in the middle-ninety's. Most popular nu metal groups are the Linkin Park, the System of a down, the Slipknot and the Soulfly.
WHAT THEY WEAR?
Teenagers that listen to nu metal wear black baggy jeans and comfortable long T-shirts with stamps of rock bands. They have long hair or shaved head.
WHERE THEY HUNG OUT?
They hung out at internet cafes, parks and live concerts.
THEIR IDEAS?
They don't support athletic teams or political parties. Their favourite song lyrics usually talk about teenager's problems and weaknesses.

Καπουράνη Ιωάννα, Μπάρκα Δήμητρα Β’2

Δεν υπάρχουν σχόλια: